MENI
Janko Lazarević (1), Ana Kolnookov (9), Danilo Crnjanski (65), Branko Antić, Damjan Simić (55), Viktor Kolnookov (5), Mateja Kozak (146), Vuk Šušnjar (123)

16. 10. 2021. • Čas sa kojeg se ne beži