MENI

Delta motors poziva na dan korišćenih vozila

Nova generacija efikasnosti – Mercedes-Benz Euro VI Roadshow

16. 05. 2014. Comments (0) Views: 1257 Industrija, Mercedes-Benz

Pametni tempomat smanjuje potrošnju goriva

•Do pet procenata manja potrošnja goriva
•Digitalizovani podaci o topografiji terena omogućavaju vožnju sa predviđanjem
•Vozač i dalje određuje brzinu vozila i kontroliše sistem
•Brojne mogućnosti podešavanja omogućavaju prilagođavanje svim uslovima saobraćaja

mercedes

Predictive Powertrain Control sistem omogućava dodatno unapređenje ekonomičnosti i lakoće rukovanja Mercedes-Benz teretnih vozila. Ovaj tempomat poznaje teren po kome se vozilo kreće, čime su izbegnute poteškoće i povećanje potrošnje goriva koji se javljaju kada vozite sa tempomatom na terenu koji obiluje uzbrdicama i nizbrdicama. Standardni sistemi, na primer, ne mogu da razlikuju ravan teren od uzbrdica i nizbrdica, koje su prirodni neprijatelji brze i ekonomične vožnje. Predictive Powertrain

Control sistem može prepoznati upravo tu razliku.

Prvi “prediktivni” tempomat koji upravlja i radom automatskog menjača

Uvođenjem na tržište Predictive Powertrain Control sistema, Mercedes-Benz je postao prvi proizvođač na svetu koji nudi “prediktivni” tempomat sa mogućnošću upravljanja radom automatskog menjača. Već nekoliko godina, prethodna verzija ovog sistema bez mogućnosti upravljanja menjačem, je dostupna za teretna vozila Daimlerovog brenda Freightliner u SAD.
Od 2009 godine, sistem poznat pod imenom “Predictive Cruise Control” nudi vozačima u SAD sve prednosti konvencionalnog tempomata uz sposobnost predviđanja potreba sistema za prenos snage u skladu sa deonicom puta ispred vozila. Podaci o topografiji terena uz GPS pozicioniranje vozila su ovom sistemu dali mogućnost blagovremenog prilagođavanja rada motora predstojećoj saobraćajnoj situaciji čime se obezbeđuje ekonomična potrošnja goriva.

Daimler je prvi put prezentovao osnovne karakteristika “prediktivne” kontrole brzine 2005 godine tokom manifestacije “Papenburg Technology Days”. Sistem koji se ugrađuje u Freightliner vozila je razvijen na osnovu ovog istraživanja i u međuvremenu je u Mercedes-Benzu tehnički višestruko unapređen integracijom upravljanja radom automatskog menjača. Rezultat: Predictive Powertrain Control.

mercedes4

Do pet procenata manja potrošnja goriva

Novi Mercedes-Benz Predictive Powertrain Control sistem je konstruisan tako da prilikom određivanja optimalne brzine vozila i stepena prenosa menjača u obzir uzme uticaje uspona i nizbrdica na terenu po kome se vozilo kreće. Predictive Powertrain Control ispravlja tradicionalne mane koje je stari, neregulisani, tempomat nosio sa sobom i ostvaruje pozitivne i jasno merljive rezultate: kamioni za dugolinijski transport kao što je Novi Actros 1845 BlueTec 6 pod puni opterećenjem na dugim relacijama srednje težine ostvaruje uštedu od oko pet procenta u odnosu na istovetno vozilo sa konvencionalnim tempomatom.

U uporednom testu na dugim relacijama, kao što je na primer Stuttgart–Hamburg–Stuttgart, primetna je i lakoća upotrebe. Upravljanje sistemom je najvećim delom slična korištenju Actrosa bez Predictive Powertrain Control sistema.
Kratko upoznavanje vozača sa rukovanjem “predviđajućom” funkcijom “inteligentnog” tempomata je više nego dovoljno. Bez obzira da li je vozač iskusni profesionalac ili vozač početnik, potrošnja goriva je uvek manja na testiranoj ruti u odnosu na vozila bez

Predictive Powertrain Control sistema.

Predictive Powertrain Control je podržan objedinjavanjem podataka

Predictive Powertrain Control je nova tehnologija koja omogućava da se u postojeće sisteme vozila integrišu spoljašnji podaci koji se odnose na okolinu vozila. Naročito, ova tehnologija povećava međusobnu interakciju inteligentnih kompjuterskih sistema za kontrolu motora i menjača sa kontrolnim parametrima koji su do sada uticali na rad kamiona samo kroz vozača koji je prošao adekvatnu obuku za ekonomičnu vožnju.

Ovo nije tajna za profesionalce: noga se sklanja sa pedale gasa neposredno pre dolaska na vrh brda. Ovime se štedi značajna količina goriva i ne gubi se mnogo vremena, ali standardni tempomat nije u mogućnosti da to primeni jer ne poznaje teren. Još jedan primer nečega što je iskusnim vozačima dobro poznato: ubrzajte dovoljno pre nailaska na uspon. Na taj način se smanjuje potreba za promenom stepena prenosa tokom uspona, i istovremeno se smanjuje potrošnja i trajanje putovanja. Ovo je takođe nešto što tradicionalni sistem ne poseduje a veoma je važno.

mercedes3

Znanje eksperta pored Vas

I na kraju, na prilazu vrha brda, vozači koji voze ekonomično znaju da je potrebno držati pedalu gasa pritisnutu samo dok se ne ostvari dovoljna inercija da vozilo i teret pređu preko pregiba do nizbrdice koji sledi.
Takođe i u ovom slučaju su performanse standardnog tempomata značajno ispod nivoa Predictive Powertrain Control sistema, kao i u mnogim drugim situacijama sa vozilima bez ovog sistema, bez obzira na znanje i iskustvo vozača – na primer, ukoliko vozač ne poznaje konfiguraciju terena, ako je vidljivost smanjena, ili u situacijama kada postoji skretanje pažnje (telefon I slično), ili jednostavno kad nakon dugog perioda vožnje počne da opada pažnja vozača i njegove sposobnosti više nisu na istom nivou kao na početku.

Predictive Powertrain Control je uvek spreman za posao

Ništa od ovoga ne utiče na Predictive Powertrain Control. Sistem je uvek spreman i u svakoj situaciji obezbeđuje efikasan i ekonomičan transport. Iznad svega, ovaj sistem poseduje podatke koji su od izuzetnog značaja za efikasnu vožnju: zahvaljujući memorisanim podacima o topografiji terena Predictive Powertrain Control “zna tačno” kolike su i gde se nalaze uzbrdice i nizbrdice. Procenat pokrivenosti je praktično 100 procenata za zemlje Evropske unije. Pozicija vozila na putu se određuje na osnovu GPS podataka.

Uz sve ovo, nadmoćnost u odnosu na standardne sisteme se ogleda i u mogućnosti da Predictive Powertrain Control u zavisnosti od konfiguracije terena zna koji stepen prenosa menjača je najoptimalniji. Ovo znači da Predictive Powertrain Control može inicirati promenu stepena prenosa u automatskog menjača na osnovu svog poznavanja rute. Pored svega toga, PPC sistem može dodatno da uveća uštede u potrošnji goriva koje pruža EcoRoll funkcija Mercedes PowerShift menjača. Kao rezultat, promene stepena prenosa za koje je utvrđeno da su nepotrebne neće biti ni izvršene, neophodno preskakanje stepena prenosa pri promeni stepena se vrši umesto serije pojedinačnih promena stepena prenosa, dok se primena EcoRoll funkcije aktivira na osnovu podataka o dužini nizbrdica i ravnih deonica puta.

Podaci dolaze iz vozila i spoljne okoline

Predictive Powertrain Control sistem koristi podatke o konfiguraciji puta ispred vozila kao i trenutnu GPS poziciju vozila. Masa vozila, njegova brzina, obrtni moment i snaga motora, kao i odabrani stepen prenosa Mercedes PowerShift automatskog menjača su podaci koji zavise od tegljača i poluprikolice. Uz to odgovarajuće ciljne vrednosti za brzinu kretanja koje je uneo vozač putem kontrolnih tastera na upravljaču predstavljaju izuzetno bitne ulazne vrednosti.
Bezbednost je uvek na prvom mestu

Prediktivni tempomat, koji koristi ovu bazu podataka, preuzima u svakoj saobraćajnoj situaciji kontrolu nad motorom, menjačem, kao i motornom kočnicom i retarderom. Glavni nadzor ima svakako vozač. I naravno, opcionalni paket, koji se sastoji od tempomata sa održavanjem rastojanja i Active Brake Assist sistema za automatsko aktiviranje kočenja u kritičnim situacijama ima viši nivo prioriteta u odnosu na Predictive Powertrain Control u pogledu na bezbednost vozila i bezbednost u saobraćaju.
„Unapred znati“ umesto „predviđati“

Ukoliko tempomat sa održavanjem rastojanja i Active Brake Assist sistem jave da se može slobodno vozili napred, Predictive Powertrain Control može neograničeno da se koncentriše na put. Prediktivni sistem, ili bolje rečeno sistem „koji zna unapred“ se fokusira na održavanje podešene željene brzine pri istovremeno najpovoljnijoj potrošnji dizela.

Sa programiranim stručnim znanjem o ekonomičnom stilu vožnje sa datom masom vozila, tempomat upravlja svim delovima sistema za prenos snage u skladu sa predstojećim usponima i nizbrdicama. Tu, sa izuzetkom potpuno ravnih trasa, Predictive Powertrain Control može da iskaže svoje prednosti. Na potpuno ravnim putevima inteligentni tempomat radi tačno u skladu sa strategijom regulacije i kvalitetom normalnog tempomata.

Predictive Powertrain Control pobeđuje pri vožnji na uzbrdici i nizbrdici

S druge strane, na brdovitim terenima, koji čine znatan deo evropske mreže puteva, priča je sasvim drugačija i tu je Predictive Powertrain Control u svom elementu. Vozačev posao je da podesi potrebnu brzinu na tempomatu i gornju granicu brzine. Na taj način se određuje individualna maksimalna brzina za vožnju na nizbrdici. I kod standardnog tempomata nije drugačije.
Predictive Powertrain Control koristi i donju granicu brzine ispod brzine podešene tempomatom kao treću ulaznu vrednost. Sa ovom brzinom vozač određuje donji opseg brzine, koji sistem može da koristi u određenim situacijama, kako bi se ostvarila manja potrošnja goriva.

Primer za to je vožnja na blagom usponu. Predictive Powertrain Control sistem, na primer, prepoznaje kada tegljač sa poluprikolicom ima dovoljno snage da se popne na takav uspon u najvećem stepenu prenosa menjača, bez prekoračenja granice minimalne brzine.

Predictive Powertrain Control „koristi svaku priliku“

Kada su snaga motora i inercija vozila dovoljne da se vozilo popne na uspon sa brzinom većom od zadate minimalne, Predictive Powertrain Control sistem će još pre završetka uspona iskoristiti podatke o konfiguraciji terena i na vreme prestati sa dodavanjem gasa. Dakle, na osnovu podataka o putu koji su poznati sistemu, sledeća nizbrdica se uzima u obzir blagovremeno, posebno imajući na umu uštedu goriva. Moment motora se ranije smanjuje, a tegljač sa poluprikolicom se zatim kreće po inerciji sa nultom potrošnjom goriva.

Brzina vozila se pri tome smanjuje do donje granične vrednosti, koju je podesio vozač; Predictive Powertrain Control sistem je to prethodno proračunao na osnovu mase vozila i poznatog profila puta. Radi poređenja: Vozač koji koristi manuelno komandovanje vozilom i verovatno sa slabim poznavanjem puta i po mraku, bi samo mogao da proba da pogodi tačan trenutak. Vozilo sa konvencionalnim tempomatom bi suviše dugo koristilo maksimalne performanse, što rezultuje povećanjem potrošnje goriva. Pri vožnji na sledećoj nizbrdici bi vozilo onda nepotrebno brzo stiglo do granične maksimalne brzine, kada je neophodno koristiti motornu kočnicu i retarder.

Kontrolna menjača uvek radi u tandemu

Na blagim nizbrdicama Predictive Powertrain Control utiče na smanjenje potrošnje goriva zahvaljujući i prediktivnoj kontroli rada menjača. EcoRoll funkcija, na primer, se zahvaljujući poznavanju topografije terena aktivira mnogo ranije nego što je to slučaj kod standardnih sistema. Ovime se bez smanjenja prosečne brzine vozila povećava put pređen u neutralnom stepenu prenosa menjača, sa minimalnom potrošnjom goriva.

Predictive Powertrain Control pruža pomoć i prilikom savladavanja strmijih uspona. U takvim situacijama, da bi se povećala ekonomičnost, vozilo se ubrzava iznad zadate brzine blagovremeno pre prilaska usponu. Ovde je cilj uvećati kinetičku energiju vozila kako bi se smanjila potreba za promenama stepena prenosa tokom kretanja na usponu.

Predictive Powertrain Control je daleko ispred standardnog tempomata

Kada pričamo o vozilima opremljenim standardnim tempomatom, individualne odluke vozača koji se odluči za korekcije rada tempomata su vrlo često van optimalnih parametara za ekonomičnu vožnju uz datu masu vozila, nagib i dužinu uspona. Uz Predictive Powertrain Control, sa druge strane, ništa od navedenog ne predstavlja problem – svi neophodni podaci su na raspolaganju i tehnologija je tu da podrži vozača i obezbedi preduslove za ekonomičnu vožnju. Kada je ovaj sistem aktivan, na primer, vozilo će kada se približava kraju nizbrdice posle koje sledi uzbrdica, automatski ubrzati iznad zadate brzine kako bi se uspon lakše savladao u višem stepenu prenosa menjača.

Upravljanje radom menjača koje vrši Predictive Powertrain Control, naravno doprinosi uspešnom savlađivanju uspona. Na primer: ukoliko trenutni profil nagiba potvrđuje potrebu za promenom stepena prenosa i u isto vreme to potvrđuju topografski podaci, Predictive Powertrain Control sistem će reagovati ranijim prebacivanjem u niži stepen prenosa, ili ukoliko situacija to zahteva i uz preskakasnje jednog stepena prenosa.

Iskusni vozači kao reper

Rana promena stepena prenosa, kao i pravovremeno preskakanje stepena prenosa, štede gorivo tokom celokupnog trajanja uspona, što i jeste cilj ove tehnologije. U isto vreme, ovakav način savladavanja uspona doprinosi uštedi vremena – vozač koji teži ka savršenstvu mora verovati u Predictive Powertrain Control, jednostavno zato što oni sami nemaju dovoljno podataka o topografiji terena i na koji način dati usponi i nizbrdice utiču na efikasnost vozila date mase.

Ipak, prednosti koje pruža Predictive Powertrain Control nisu ograničeni samo na uspone – tehnologija takođe pomaže tokom vožnji na nizbrdicama. Programeri su uključili i princip koji je odavno poznat među profesionalcima: sklanjanje noge sa pedale gasa pre nego što se stigne do vrha brda. Ostatak prelaska preko pregiba će biti ostvaren zahvaljujući masi i kinetičkoj energiji vozila i poluprikolice, dok je na nizbrdici koja sledi potrebno samo dopustiti fizici da uradi svoje.

Predictive Powertrain Control kontrola brzine

Predictive Powertrain Control čini upravo to. Ukoliko nakon uspona počinje ravna deonica puta, broj obrtaja motora se u veoma ranoj fazi može smanjiti na nivo koji je potreban za uštedu goriva prebacivanjem u viši stepen prenosa ili ukoliko je neophodno u viši stepen sa preskakanjem jednog stepena prenosa. Brzina kretanja vozila na ravnom putu ili blagoj nizbrdici se takođe može kontrolisati sa ili, u određenim situacijama, bez EcoRoll funkcije. Na strmijim nizbrdicama, sistem će ranije obaviti promenu u niži stepen prenosa kako bi se obezbedila efikasna konstantna sila kočenja motornom kočnicom ili retarderom.

Predictive Powertrain Control sistem nudi vozaču veliki opseg opcija koje je moguće podesiti za postizanje potpune individualizacije i ujedno fino podešavanje parametara koji uključuju brzinu kretanja, kao i gornje i donje ograničenje brzine. Podešavanja Predictive Powertrain Control sistema i EcoRoll sistema su ovde napomenuta samo u cilju tehničke kompletnosti teksta. U vozačkoj praksi ova podešavanja su neophodna samo u veoma retkim slučajevima.

Individualne mogućnosti podešavanja

U zavisnosti od programa promene stepena prenosa Standard, Economy ili Power, Predictive Powertrain Control koristi diferencijrane podatke i parametre. Ograničenje minimalne brzine vozač može podesiti u opsegu od 0 do -10 km/h ispod brzine zadate za tempomat. U Economy režimu rada ovo ograničenje iznosi od -3 do -10 km/h.

Maksimalna brzina na nizbrdicama je u standardnom režimu rada menjača za najmanje 4 km/h veća u odnosu na podešenu brzinu kretanja, dok sa Power programom Predictive Powertrain Control može povećati brzinu od 6 km/h naviše iznad podešene brzine kretanja. Ipak, maksimalna brzina prilikom vožnje na nizbrdici je uvek usklađena sa zakonskim propisima o maksimalnoj dozvoljenoj brzini.

Prediktivni tempomat štedi do 5 % dizela

•Po prvi put, na osnovu GPS podataka i topografije terena tempomat vrši kontrolu rada motora, menjača i kočnog sistema
•Aktivna podrška vozaču za ekonomičnu vožnju

Korišćenjem sada dostupnog Predictive Powertrain Control sistema u novom Mercedes-Benz Actrosu smanjuje se potrošnja goriva za do 5%. Pošto sistem prepoznaje topografiju puta koji je pred njim, u stanju je da omogući optimalnu potrošnju. Novi sistem za asistenciju vozaču ispoljava svoje prednosti posebno na putevima koji obiluju uzbrdicama i nizbrdicama: Kao prvi takav tempomat u svetu, Predictive Powertrain Control interveniše u regulaciji brzine i kočenja, kao i u komandovanju menjačem. Na taj način, PPC sistem može dodatno da uveća uštede u potrošnji goriva koje pruža EcoRoll funkcija Mercedes PowerShift menjača, koja je standardna oprema svakog Actrosa. Pored toga, zahvaljujući pažljivoj analizi podataka o topografiji terena promene stepena prenosa za koje je utvrđeno da su nepotrebne neće biti ni izvršene a neophodno preskakanje stepena prenosa pri promeni stepena će biti obavljeno umesto serije pojedinačnih promena stepena prenosa.

U prvoj fazi razvoja, tempomati bez mogućnosti kontrole menjača se već tri godine primenjuju u USA, kao GPS tempomati za kamione Daimlerove robne marke Freightliner. U svom debiju 2009 godine na američkom tržištu pod imenom „Predictive Cruise Control“ je bio prvi tempomat na svetu sa sposobnošću da „vidi daleko ispred vozila“. Podaci o topografiji terena uz GPS pozicioniranje vozila su ovom sistemu dali mogućnost blagovremenog prilagođavanja rada motora predstojećoj saobraćajnoj situaciji čime se obezbeđuje ekonomična potrošnja goriva.

Novi Mercedes-Benz Predictive Powertrain Control sistem je konstruisan na osnovi ovog sistema i prilikom određivanja optimalne brzine vozila i stepena prenosa menjača u obzir uzme uticaje uspona i nizbrdica na terenu po kome se vozilo kreće. Tako je Predictive Powertrain Control pretvorio urođene mane neregulisanog tempomata u jasno merljive prednosti: kamioni za dugolinijski transport kao što je Novi Actros 1845 BlueTec 6 pod puni opterećenjem na dugim relacijama srednje težine ostvaruje uštedu od oko 5% u odnosu na istovetno vozilo sa konvencionalnim tempomatom.

Predictive Powertrain Control se oslanja na objedinjenje podataka

Predictive Powertrain Control predstavlja potpuno novi sistem, koji omogućava integraciju podataka o topografiji terena u rad postojećih sistema na vozilu. Kao rezultat toga i zahvaljujući temeljitom poznavanju vozila i puteva, inteligentni tempomat sa mogućnošću komandovanja menjačem omogućava način vožnje, koji čak ni veoma iskusni, motivisani i koncentrisani vozači kamiona ne mogu uvek da ostvare. Ili drugačije rečeno: Predictive Powertrain Control koristi sve potencijale za uštedu goriva u Novom Actrosu.

Rukovanje vozilom je pri korišćenju Predictive Powertrain Control sistema jednako jednostavno kao kod bilo kog drugog Mercedes-Benz kamiona. U suštini, vozač treba samo da rukuje tempomatom. Pored već poznatih parametara rada tempomata, vozač treba da definiše samo još jednu graničnu vrednost, odnosno minimalnu brzinu. Alternativno, vozač može da se osloni na fabrički podešene parametre. U toku vožnje, ako je potrebno, najvažniji parametri rada tempomata se mogu vrlo jednostavno podesiti putem tastera na volanu.

Blistava budućnost i duga tradicija

Od tempomata do Predictive Powertrain Control sistema
•Pre pedeset godina, Mercedes-Benz je predstavio koncept tempomata na tržištu Evrope
•Uvođenjem elektronske kontrole motora, tempomat je postao deo standardne opreme
•Razvoj tehnologije adaptivnog tempomata stigao je do tačke kada obuhvata i mogućnost automatskog kočenja u slučaju opasnosti.
•Vrhunac u evoluciji tempomata je naravno Predictive Powertrain Control
•Manuelna kontrola brzine vozila se sve ređe koristi

Uvođenje Predictive Powertrain Control sistema u avgustu 2012 postavio je novi reper u razvoju tehnologije automatske kontrole brzine kretanja vozila. Integrisanje podataka o ruti i GPS-pozicioniranja omogućavaju potpunu kontrolu brzine pomoću sistema koji ima sposobnost da predvidi neophodne performanse za najefikasnije savladavanje rute, i samim tim novi sistem za kontrolu brzine kretanja je spreman za put.

Pedeset godina nakon što je Mercedes-Benz lansirao tempomat u Evropi, razvoj ove tehnologije je za sada dostigao svoj zenit. Sistemi koji samostalno ubrzavaju i usporavaju su se pojavili u SAD kasnih 1950-ih. Ne samo iz tog razloga, ova tehnologija je postala poznata u celom svetu pod nazivom “cruise control”. U zemlji poznatoj po velikim razdaljinama, maloj gustini saobraćaja i sa striktno ograničenim brzinama kretanja, uvođenje u ponudu automatizovanog ubrzavanja imalo je logike od same prvobitne ideje. Jednostavne jedinice za smanjenje pritiska su ubrzo postale standard u putničkim vozilima, pik-up-ovima i kamionima koje su uglavnom pokretali benzinski motori ranih 1960-ih, kada je Mercedes-Benz prvi put započeo da nudi slično rešenje kao standardnu opremu u Evropi.

Poznati naziv “Tempomat”, kreirao je Mercedes-Benz. Električni motor dizajniran da dejstvuje na komandu za ubrzavanje predstavlja tehnologiju iza imena. Sistem implementira kontrolne komande koje određuje na osnovu signala brzine i dejstvuje povećanjem ubrzanja (tokom vožnje stalnom brzinom uzbrdo) i usporenja (na nizbrdici). Performanse sistema su dalje povećane u sledećih nekoliko revizija modela i ubrzo je ovaj sistem dokazao svoju superiornost u odnosu na pneumatski kontrolisane sisteme.

Elektronska kontrola uklanja “tehničke probleme”

Integracijom kontrolne elektronike u SUS motorima, “tehnički problemi“ kao što su dobijanje digitalnog signala brzine ili odgovarajuća automatizovana intervencija na sistem za upravljanje motorom postala je nepotrebna. Putnička vozila i kamioni takođe, bez obzira na tip motora, kontrolisani su preko elektronskih sistema; brzina vozila je određivana preko brzinomera, mnogo tačnije zahvaljujući digitalnom signalu sa ABS senzora. Takođe barem u slučaju Mercedes-Benz Actros-a, standardna oprema podrazumeva i automatizovan manuelni menjač već dugi niz godina.

Gustina saobraćaja koja se stalno povećava učinila je da kretanje na putu konstantnom brzinom danas već predstavlja pre izuzetak nego pravilo. Umesto toga putovanja od mesta A do mesta B postaje putovanje sa povećanim brojem promena brzine kretanja. Jednom postavljena željena brzina se sada mora redovno podešavati u većoj ili manjoj meri; nakon kočenja kontrola brzine kretanja se mora ponovo postaviti, ili u najmanju ruku automatski snimljena brzina se mora manuelno ponovo postaviti.

Iznad svega, sve veći nivo zagušenja i pogrešnih procena topografije puta od strane drugih učesnika u saobraćaju su to što današnjim vozačima kamiona svakodnevni posao čini veoma teškim. Greška u proceni bezbedne razdaljine do vozila ispred kamiona ne bi trebalo uvek da bude polazna tačka. Čak i ako je vozač razdaljinu dobro procenio, na primer u kritičnim situacijama, izgubiće se dragoceno vreme pre nego što vozač odreaguje na pravi način.

“Distronic”: postavlja novi smer kada je u pitanju umanjenje napora vozača u dugim zastojima na putu

U naporu da vozačima pruži preko potrebno umanjenje napora u situacijama dugih zastoja i stani-kreni saobraćaja, sredinom 1990-ih je razvijen Adaptive Cruise Control (ACC). Mercedes-Benz je 1999 godine još jednom poveo ostale proizvođače napred u ovom polju, uvodeći ovaj sistem kao opcionu opremu u S Klasi pod proizvodnim imenom “Distronic”. Nedugo zatim, ekvivalent ovom sistemu se pojavljuje u Mercedes-Benz Actrosu, gde nosi naziv “Telligent proximity control”.

Jezgro ove tehnologije je u obe varijante isto. Pored neke vrste kontrole funkcije automatskog ubrzavanja koja je već postojala u standardnom tempomatu, zasnovanom na principima kompjuterske kontrole rada motora, Adaptive Cruise Control je takođe ponudio i kompjuterski kontrolisanu aktivaciju kočnog sistema.

Kod komercijalnih vozila ovaj princip vršenja uticaja na kočni sistem je daleko složeniji nego kod putničkih vozila. Razlog za to je činjenica da su kamioni opremljeni i nehabajućim kočnim sistemima (motornim kočnicama i retarderima) počev od kamiona srednje težine nadalje. Ovo u osnovi omogućava da se dejstvuje kočionim sistemom bez potrebe da vozač koristi pedalu kočnice.

Radarski senzor dugog dometa obezbeđuje podatke o saobraćajnoj situaciji oko vozila

Pored ovoga ACC sistemu je neophodno da zna šta se dešava oko kamiona. Element koji je po ovom pitanju neophodan je radarski senzor. “Long Range Radar” (LRR-Radar dugog dometa) radi na frekvenciji od 77 GHz i detektuje situaciju ispred vozila.
Radarski senzor detektuje situaciju ispred vozila na razdaljini do 150 metara. Sistem nadgleda rastojanje između vozila i vozila ispred kao i relativnu brzinu kretanja jednog u odnosu na drugo vozilo, i analizira promene ovih parametara.

Kako bi analizirao da li su detektovani signali zaista prepreke na putu, senzor informacije šalje kompjuteru visokih performansi. Ukoliko ova kombinacija radarskog senzora i kompjutera detektuje da je razdaljina između vozila ispod podešene vrednosti ili zakonski određene vrednosti, sistem će progresivno dejstvovati.

Tradicionalni tempomat prvo počinje da smanjuje ubrzanje. Zatim dolazi na red dejstvo na kočni sistem čime se kamion dodatno usporava. U zavisnosti od nivoa potrebnog usporenja i situacije u datom trenutku, kočenje može biti ostvareno kao kombinacija aktivacije motorne kočnice, retardera i standardnih kočnica. Gornja granica usporenja iznosi 2 m/s².
Kompletno i autonomno kočenje sa Active Brake Assist 3 sistemom

U sledećoj fazi evolucije, adaptivni tempomat je dodatno dobio mogućnost da izvrši usporavanje vozila iznad granice od 2 m/s². U svom sadašnjem obliku sa integrisanom trećom generacijom Active Brake Assist sistema, autonomno kočenje je omogućeno do potpunog zaustavljanja vozila nakon što prođe kaskadni upozoravajući period.

Senzorski sistem više ne reaguje samo na objekte koji se kreću: Mercedes-Benz Actros opremljen Active Brake Assist 3 sistemom primenjuje automatsko zaustavljanje takođe i ispred nepomičnih prepreka. Čak i ako nije moguće u potpunosti sprečiti sudar, njegov intenzitet se značajno smanjuje.

Predictive Powertrain Control: vrhunac razvoja tempomata

Uvođenje na tržište Predictive Powertrain Control sistema za vožnju u avgustu 2012 postavlja novi reper u evoluciji tehnologije tempomata. Sistem je napravljen da bude prvi sistem sa funkcijom predviđanja potreba vozila po pitanju performansi koje su zasnovane na integraciji podataka o topografiji terena i podacima GPS pozicioniranja u sistemu za kontrolu brzine kretanja.
Kao dodatak delovanju zasnovanom na topografiji po pitanju ubrzavanja ili usporavanja na usponu ili padu – sistem takođe upravlja promenama stepena prenosa i EcoRoll funkcijom PowerShift menjača, na osnovu konfiguracije puta koji se savladava.

Manuelno komandovanje vozilom na nizbrdici

Promocijom međusobnog zajedničkog delovanja različitih pomoćnih sistema za vožnju po pitanju dinamike vozila, nekada relativno jednostavna automatska kontrola brzine kretanja, zamišljena kao tehnologija za povećanje komfora vozača sada je usavršena i unapređena u sistem za potpunu kontrolu rada vozila.

Jedna od izvanrednih karakteristika Predictive Powertrain Control sistema je i njegova sposobnost da ostvari daleko veću ekonomičnost i ekološku podobnost čak i od najboljeg visoko motivisanog i potpuno fokusiranog vozača. Uz Predictive Powertrain Control, manualno upravljanje vozilom postaje zastareo koncept kod modernih komercijalnih vozila.

Komentari su zatvoreni.